06 تیر 1401

گردهمایی بزرگ معرفی رشته های دانشگاهی سال 1394

گردهمایی بزرگ معرفی رشته های دانشگاهی در سال 1394 برای سومین سال پیاپی توسط بنیاد علمی‌فرهنگی زهرائیه (تنها برگزارکنندۀ این گردهمایی در سه سال اخیر) برگزار گردید.

هدف این گردهمایی شناساندن رشته های مختلف دانشگاهی به کنکوری‌های متقاضی انتخاب رشته می باشد و بر خلاف موسسات دیگر، انتخاب رشته‌ای در اینجا صورت نمی‌گیرد. این گردهمایی به گونه ایست که از فارغ التحصیلان یا دانشجویان اکثر رشته‌های دانشگاهی در هر سه شاخۀ ریاضی، تجربی و انسانی دعوت به عمل می‌آید تا رو در رو با کنکوری‌های عزیز صحبت کرده و دانش آموزان بتوانند سوالات خود را در رابطه با رشته های مختلف رو در رو با دانشجویانی که در حال حاضر در آن رشته‌ها تدریس می کنند یا فارغ التحصیلان آن رشته‌ها هستند، بپرسند تا در مسیری شفاف‌تر، بتوانند انتخاب رشته‌ای دقیق‌تر و هماهنگ‌تر با علایق و استعدادهایشان انجام دهند.

در همۀ سال های برگزاری این گردهمایی، کارگاهی با عنوان «کارگاه شخصیت شناسی» در کنار این گردهمایی، برگزار شده است و هدف این کارگاه، آشنایی بیشتر دانش‌آموزان با تئوری های شخصیت شناسی و درک بهتر در رابطه با توانمندی های خود و توانمندی های لازم در کار و تحصیل در رشته های مختلف می‌باشد.

این گردهمایی که نزدیک به یک ماه کار اجرایی را می‌طلبد، در سال 1394 از تیرماه کار خود را با ۱۴ نفر از دانشجویان و دانش آموزان عزیز که به صورت داوطلبانه به عنوان کادر اجرایی در برگزاری این برنامه همکاری داشتند، آغاز نمود و در اَمرداد ۱۳۹4، در رشته‌های ریاضی‌فیزیک، علوم تجربی و علوم انسانی برای دانش آموزان کنکوری متقاضی انتخاب رشته، این گردهمایی برگزار گردید.

تعداد مشاوران دعوت شده برای این گردهمایی در سال ۹4، 130نفر بوده‌اند که به تفکیک در رشتۀ ریاضی‌فیزیک، 44نفر برای 25 رشتۀ دانشگاهی، در رشتۀ علوم تجربی، 50نفر برای 29رشتۀ دانشگاهی و در رشتۀ علوم انسانی، 36نفر برای 26رشتۀ دانشگاهی بوده است.

حامیان مادی و معنوی این برنامه در سال ۱۳۹4: مجموعه فرهنگی مذهبی حسینه اعظم، سازمان رفاهی تفریحی شهرداری نجف آباد، مجتمع طراحی، چاپ و تبلیغات سیما، مجموعه تخصصی IT نفیر، دانشجویان نجف آبادی دانشگاه صنعتی اصفهان، واحد مشاوره آموزش و پرورش نجف آباد و موسسه آموزشی نسل فردا

اسامی مشاوران رشته ریاضی

ردیفرشتهنام و نام خانوادگیمقطعدانشگاه
1مهندسی پزشکیآقای یوسفیدانشجو دکتریدانشگاه تهران
سمیه افضلکارشناسیآزاد خمینی شهر
2مهندسی پلیمرحسین عادل نیاکارشناسی ارشدصنعتی امیرکبیر
3مهندسی عمرانمهرداد احمدیکارشناسیدانشگاه یزد
محمود کافی موسویکارشناسی ارشددانشگاه تهران
4مهندسی کامپیوترعباس محمدیکارشناسی ارشد.سخت افزارصنعتی شریف
عبدالحمید امیرکاوهکارشناسی.نرم افرازصنعتی اصفهان
مرضیه برخورداردانشجوی کارشناسیصنعتی اصفهان
5مهندسی معماریمحمد بهرامیانکارشناسی ارشددانشگاه آزاد نفت
شیوا روشناییکارشناسی ارشددانشگاه آزاد نجف آباد
6مهندسی موادمهران گلی زاده کارشناسیصنعتی اصفهان
7مهندسی نساجیعلی ولایتیدانشجوی کارشناسیصنعتی اصفهان
مهدی زمانی
8مهندسی نفتپیام نادعلی کارشناسیصنعت نفت
9کشاورزی - مکانیک بیوسیستمجواد حمله داریکارشناسیصنعتی اصفهان
10مهندسی هوافضامحمدصادق منتظریکارشناسی ارشدخواجه نصیر
محمد جهانیانکارشناسی ارشدصنعتی شریف
11مهندسی مکانیکمهدی سلیمانیدانشجو دکتریکاشان
مهدی خدادوستکارشناسیآزاد نجف آباد
لیلا شاهسواریدانشجوی کارشناسیصنعتی شریف
12دانشگاه فرهنگیانمسعود ملکیکارشناسی.تربیت بدنیفرهنگیان نجف آباد
13حسابداریامیر قیصریکارشناسی ارشددانشگاه آزاد مبارکه
محمدامین حمیدیکارشناسیدانشگاه اصفهان
14مدیریتمحمدعلی عبدالغلامیدانشجوی دکتریاصفهان
15ریاضی و آمارمهدی شریفیانکارشناسیصنعتی امیرکبیر
16فیزیکمیثم طوسیدانشجو کارشناسی ارشدصنعتی شریف
الهام معصوم زادهدانشجوی کارشناسی ارشدپیام نور مشهد
17مهندسی برقمهدی شریفیاندانشجو دکتریدانشگاه تهران
امین ابوطالبیکارشناسی ارشددانشگاه اصفهان
محمد پورملککارشناسیدانشگاه کرمانشاه
18مهندسی شیمیمسیح زمانیکارشناسیصنعتی اصفهان
مرتضی رحیمیکارشناسیصنعتی اصفهان
عارفه پورملککارشناسیصنعتی اصفهان
19مهندسی صنایعمحمد حجارکارشناسی ارشدعلم و صنعت
خانم ملکیکارشناسیدانشگاه اصفهان
20مهندسی فناوری اطلاعاتنوید یمانیکارشناسی ارشدصنعتی امیرکبیر
هاجر کوهیکارشناسیپیام نور گلپایگان
21علوم کامپیوترمحمد حجارکارشناسیشیخ بهایی
22شیمیسعیده کتانیکارشناسی ارشد.معدنیصنعتی اصفهان
زهرا بدیهیکارشنا سی ارشدصنعتی اصفهان
23علوم اقتصادرضا هادیکارشناسی ارشددانشگاه شهید بهشتی
24مشاوره تحصیلیمحمدحسین چوپانیکارشناسی ارشددانشگاه تهران
مریم رستمیدانشجوی کارشناسیدانشگاه الزهرا
25معرفی مؤسسۀ غیرانتفاعی آموزش عالی جامی فولادشهرسید محمد جواد هاشمیکارشناسی ارشدعضو هیئت علمی

اسامی مشاوران رشته تجربی

ردیفرشتهنام و نام خانوادگیمقطعدانشگاه
1بینایی سنجیآقای افشاریکارشناسیدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران
2پرستاریملیحه فروغیدانشجوی کارشناسی ارشددانشگاه علوم پزشکی اصفهان
امیر رشیدیکارشناسیدانشگاه علوم پزشکی کاشان
3حسابداریزهرا معین پور کارشناسی ارشددانشگاه آزاد نجف آباد
سید مجتبی اسماعیلیانکارشناسی ارشددانشگاه دولتی ایلام
4دامپزشکیاسماعیل صالحیدانشجوی دکتریدانشگاه آزاد شهرکرد
5رادیولوژیجوادمحمدیدانشجوی کارشناسیدانشگاه علوم پزشکی کاشان
وجیهه احمدیانکارشناسی ارشددانشگاه علوم پزشکی اصفهان
مائده محمودیکارشناسیدانشگاه علوم پزشکی اصفهان
6زمین شناسیفرزانه شمسکارشناسی ارشددانشگاه تبریز
محمد امیرخانیکارشناسیدانشگاه خوارزمی تهران
7شیمیفریبا سیروسکارشناسی ارشددانشگاه صنعتی اصفهان
8علوم آزمایشگاهیجواد همتیهادانشجوی کارشناسیدانشگاه علوم پزشکی اصفهان
عاطفه صالحیکارشناسی ارشددانشگاه علوم پزشکی اصفهان
9علوم و صنایع غذاییسمیرا لطفیکارشناسیدانشگاه آزاد شهرضا
عباس اکبرانکارشناسیدانشکده فنی شهریار تهران
10کاردرمانیسپهر سرمدیدانشجوی کارشناسیعلوم پزشکی سمنان
آقای فرهمندکارشناسیدانشگاه علوم پزشکی اصفهان
11گفتار درمانیزهره نوریاندانشجوی کارشناسی
رویا مهدیهکارشناسی ارشددانشگاه علوم پزشکی مشهد
12میکروبیولوژیاصغر عرشیکارشناسی ارشددانشگاه آزاد شهرکرد
خانم حاج باباییکارشناسیدانشگاه آزاد فلاورجان
13ماماییفریبا لسانیکارشناسیدانشگاه آزاد نجف آباد
14زیست شناسی سلولی ملکولی. ژنتیکمریم دهقانیکارشناسیدانشگاه آزاد فلاورجان
اکرم سرمدیکارشناسی ارشددانشگاه علوم پزشکی شهرکرد
15زیست شناسیخانم مختاریکارشناسیدانشگاه اصفهان
سید محمدرضا حسینیکارشناسیدانشگاه یزد
16شنوایی شناسیفاطمه شایانکارشناسیدانشگاه تهران
17داروسازیخانم برومند
فرزانه کاظمیدانشجوی دکتریدانشگاه علوم پزشکی همدان
18مهندسی کشاورزیالهام فاضلدانشجوی دکتریدانشگاه صنعتی اصفهان
بتول یزدانیکارشناسی ارشددانشگاه صنعتی اصفهان
وحید رادی (صنایع غذایی)کارشناسی ارشددانشگاه صنعتی اصفهان
محمد حسین قیصریه ها (علوم دام)کارشناسیدانشگاه کردستان
19دندان پزشکیمریم کاشانیدکتریدانشگاه علوم پزشکی اصفهان
سید جعفر عزیزیدکتریدانشگاه علوم پزشکی اصفهان
20مدیریتحسین اسماعیلیدکتریدانشگاه پردیس فارابی دانشگاه تهران
21پزشکیلیلا کارشناسدکتریدانشگاه علوم پزشکی اصفهان
دکتر حق پرستیدکتریدانشگاه علوم پزشکی اصفهان
22فیزیوتراپیآقای معماریانکارشناسی ارشددانشگاه علوم پزشکی اصفهان
23بهداشت عمومیمحبوبه نجفیان زادهکارشناسیدانشگاه علوم پزشکی اراک
24روانشناسی بالینیصفورا چوپان نژادکارشناسی ارشددانشگاه اصفهان
25دانشگاه فرهنگیانمحمد یزدانیکارشناسیدانشگاه فرهنگیان اراک
26زیست فناوری (بیوتکنولوژی)مجتبی قاسمی نژادکارشناسی ارشددانشگاه علوم پزشکی تهران
27اتاق عملحدیثه بهارلوییکارشناسیعلوم پزشکی کاشان
28مدیریت خدمات بهداشتی درمانیزهرا چترائیدانشجوی کارشناسیدانشگاه علوم پزشکی اصفهان
29
علوم اقتصادیرضا هادیکارشناسی ارشددانشگاه شهید بهشتی

اسامی مشاوران رشته انسانی

ردیفرشته تحصیلینامنام خانوادگیمقطعدانشگاه
1روانشناسی بالینیسمیرافولادچنگکارشناسیدانشگاه تهران
صفوراچوپان نژادکارشناسی ارشددانشگاه اصفهان
عباسمختاریدانشجو دکترادانشگاه اصفهان
2ادبیات فارسیهادیسلیمیانکارشناسی ارشددانشگاه تهران
عصمتحاجی باباییکارشناسی ارشدپیام نور شهرکرد
3ادیان و مذاهبحامدنظر پوردکتریدانشگاه تهران
4الهیات و معارف.عرفان اسلامیسید صادقحسینیکارشناسی ارشددانشگاه تهران
5تاریخزهرامحمدیکارشناسی ارشدالزهرا تهران
5جامعه شناسیزینب ایزدیکارشناسی ارشددانشگاه تهران
خانممهدیهکارشناسی ارشددانشگاه اصفهان
7جغرافیا و آب و هواشناسیخانمپاکزاددانشجوی دکتریدانشگاه آزاد نجف آباد
8حسابداریامیرقیصریکارشناسی ارشددانشگاه آزاد مبارکه
زهرامعین پورکارشناسی ارشددانشگاه آزاد نجف آباد
9حقوقسمانهجلالیکارشناسی ارشدعلوم تحقیقات تهران
امیرفیض بخشکارشناسی ارشددانشگاه مفید
علیمقصودیکارشناسی ارشد
10علوم اجتماعیعارفهمهدیهکارشناسی ارشددانشگاه اصفهان
فاطمهغیورکارشناسیپیام نور نجف آباد
11علوم اقتصادرضاهادیکارشناسی ارشدشهید بهشتی
12علوم تربیتیزهرازمانیانکارشناسی ارشددانشگاه آزاد خوراسگان
مجیدمهدیهکارشناسی ارشدشهید رجایی تهران
13علوم سیاسیامیدچوپانیکارشناسی ارشددانشگاه اصفهان
14علوم قرآن و حدیثکافی موسویکارشناسی ارشدعلوم و معارف قرآن اصفهان
15علوم قضاییحسینمحمدیکارشناسی ارشددانشگاه شهید بهشتی
16فقه و حقوق اسلامیمحمدتوبیانیکارشناسی ارشدمدرسه شهید مطهری
16فلسفهحکیمهپوراسماعیلیکارشناسی ارشددانشگاه تبریز
محمد رضاموحدیدکتریدانشگاه امام خمینی قزوین
17کتابداریاسراحجتیکارشناسیدانشگاه اصفهان
18مددکاری اجتماعینسرینزکریاکارشناسیدانشگاه علامه طباطبایی
19مدیریت دولتیزهراخسرویکارشناسی ارشددانشگاه تهران
20مدیریت صنعتیمصطفیسورانیدانشجوی ارشدآزاد نجف آباد
21مدیریت فرهنگیآقایسلیمانپورکارشناسیعلمی کاربردی قرهنگ و هنر
22مدیریتمحمدعلیعبدالغلامیدانشجوی دکتریدانشگاه اصفهان
23مدیریت بازرگانینداجلالیکارشناسی ارشددانشگاه آزاد نجف آباد
24مشاورهوجیههصالحیکارشناسی ارشددانشگاه اصفهان
26دانشگاه فرهنگیانمحمدیزدانیکارشناسیدانشگاه فرهنگیان اراک

تمامی حقوق این سایت متعلق به کتابخانه عمومی زهرائیه نجف آباد می باشد